สมาชิกหมายเลข 2938038 http://duenbenz.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=13-02-2017&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=13-02-2017&group=1&gblog=27 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูแลตัวเอง tonsil stone ขี้ไคลทอนซิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=13-02-2017&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=13-02-2017&group=1&gblog=27 Mon, 13 Feb 2017 13:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=31-08-2016&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=31-08-2016&group=1&gblog=26 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (8)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=31-08-2016&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=31-08-2016&group=1&gblog=26 Wed, 31 Aug 2016 18:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=25 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชั้นเปนคนตลก (6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=25 Tue, 23 Aug 2016 1:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=24 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=23-08-2016&group=1&gblog=24 Tue, 23 Aug 2016 0:32:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=23 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวแบบลูกผู้ชาย (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=23 Mon, 22 Aug 2016 14:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=22 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวแบบลูกผู้ชาย (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=22-08-2016&group=1&gblog=22 Mon, 22 Aug 2016 12:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=21-08-2016&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=21-08-2016&group=1&gblog=21 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=21-08-2016&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=21-08-2016&group=1&gblog=21 Sun, 21 Aug 2016 13:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=20 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=20 Sat, 20 Aug 2016 20:52:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=19 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=20-08-2016&group=1&gblog=19 Sat, 20 Aug 2016 13:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=18 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=18 Fri, 19 Aug 2016 4:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=17 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียน บทที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=19-08-2016&group=1&gblog=17 Fri, 19 Aug 2016 20:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=16 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล้กๆ ของพ่อ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=16 Thu, 18 Aug 2016 23:42:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=15 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[toefl (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=15 Thu, 18 Aug 2016 23:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=14 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[toefl (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=14 Thu, 18 Aug 2016 14:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=13 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[toefl ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=13 Thu, 18 Aug 2016 2:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=12 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเล็กๆ ของพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=18-08-2016&group=1&gblog=12 Thu, 18 Aug 2016 0:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=11 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวแบบลูกผู้ชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=11 Tue, 16 Aug 2016 22:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=10 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชั้นเปนคนตลก (5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=10 Tue, 16 Aug 2016 19:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=9 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชั้นเปนคนตลก (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=9 Tue, 16 Aug 2016 13:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=7 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชั้นเปนคนตลก (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=16-08-2016&group=1&gblog=7 Tue, 16 Aug 2016 0:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=6 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชั้นเปนคนตลก (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=6 Mon, 15 Aug 2016 22:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=5 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชั้นเปนคนตลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=5 Mon, 15 Aug 2016 0:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=4 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[จับมือแม่สู้ไปด้วยกัน (ฟัน 2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=15-08-2016&group=1&gblog=4 Mon, 15 Aug 2016 0:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=3 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[จับมือแม่สู้ไปด้วยกัน (ฟัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=3 Fri, 12 Aug 2016 9:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=2 http://duenbenz.bloggang.com/rss <![CDATA[จับมือแม่สู้ไปด้วยกัน (เข่า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=duenbenz&month=12-08-2016&group=1&gblog=2 Fri, 12 Aug 2016 0:37:05 +0700